U Sopju u sklopu projekta Drava events II organizirana manifestacija Ivanje