U sklopu projekta ”Drava events II” u Sopju održana 6. Bošporijada