RIBARSKI DANI

AKTIVNOSTI U PROJEKTU / ACTIVITIES IN PROJECT / PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK


"Ribarski dani na rijeci Dravi" je relativno nova manifestacija u općini Sopje. Budući da Hrvati iz Mađarske redovito posjećuju odmorište na Dravi u Sopju, općina Sopje će u suradnji s mađarskim partnerom organizirati događaj koji će uključivati natjecanje u ribolovu i kuhanju "ribljih obroka". Cilj je očuvanje tradicije i oživjeti gastro ponudu dravskog kraja.


"Fishing days on the Drava river" is a relatively new manifestation. Since Croats from Hungary regularly visit the resting place on Drava in Sopje, the Sopje Municipality will, in cooperation with Hungarian partners organize an event that would include fishing and cooking competition of “fish meals". The aim is to preserve the tradition and to revive the gastro offer of the Drava region.


"Horgász napok a Dráva folyón" egy viszonylag új esemény Sopje községben. Mivel a magyarországi horvátok rendszeresen ellátogatnak a sopjei Drava pihenőhelyére, a sopjei önkormányzat a magyar partnerrel együttműködve olyan rendezvényt szervez, amely a horgászat és a "halételek" főzésével foglalkozik. A cél a hagyományok megőrzése és a Dráva vidékének gasztronómiai kínálatának felelevenítése.

7. svibnja 2022.

Održani Ribarski dani na rijeci Dravi

Proslava Dana općine Sopje nastavljena je danas (subota). Općina je u suradnji s partnerskom općinom Starin iz Mađarske u sklopu projekta Drava Events II, organizirala je […]