Održavanje manifestacije IVANJE u Sopju u sklopu projekta Drava events II, 23. lipnja 2021. godine