NAJAVA: Održavanje manifestacije MIOLJSKA POTKOVA u sklopu projekta Drava events II, 3. listopada 2021. godine