NAJAVA: Održavanje manifestacije DRAVSKO PROLJEĆE u Sopju u sklopu projekta Drava events II, 9. i 10. srpnja 2021. godine