AKTIVNOSTI U PROJEKTU / ACTIVITIES IN PROJECT / PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK


Manifestacija "Mioljska potkova" - Konjička udruga „Mioljska potkova“ u suradnji s Općinom Sopje svake godine organizira tradicionalnu manifestaciju „Mioljska potkova“. Specifičnost ovog događaja je u tome što svake godine privlači sve više posjetitelja. Manifestacija se sastoji od 2 dijela: kulturni dio i natjecanje u western jahanju i galop utrkama. Cjelodnevni program obilježen je popratnim kulturnim sadržajima: prezentacijom i izvedbom starih sportova te nastupom kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i Mađarske.


Manifestation "Mioljska potkova" - Equestrian association ˝Mioljska potkova˝ in cooperation with the Municipality Sopje organize every year traditional manifestation ˝Mioljska potkova˝. The specificity of this event is that, each year it attracts more and more visitors. The event consists of 2 parts: the cultural part and the competition in western riding and gallop racing. The full day program is marked by the accompanying cultural contents: presentation and performance of the old sports and the performance of the cultural-artistic societes form Croatia and Hungary.


A "Mioljska potkova" Lovas Egyesület Sopje Önkormányzatával együttműködve minden évben megszervezi a "Mioljska potkova" hagyományos rendezvényt. Ennek az eseménynek az a sajátossága, hogy minden évben egyre több látogatót vonz. A rendezvény 2 részből áll: a kulturális részből és a versenyből a nyugati lovas- és vágtaversenyeken. Az egész napos programot kísérő kulturális események jelzik: a régi sportok bemutatása és teljesítménye, valamint a horvátországi és magyarországi kulturális és művészeti társaságok teljesítménye.

29. rujna 2021.

NAJAVA: Održavanje manifestacije MIOLJSKA POTKOVA u sklopu projekta Drava events II, 3. listopada 2021. godine

Općina Sopje u suradnji s partnerom Općinom Starin iz Mađarske i Konjičkom udrugom ˝MIOLJSKA POTKOVA˝ Gornje Predrijevo poziva Vas na sudjelovanje na manifestaciji MIOLJSKA POTKOVA u […]