Bošporijada u Sopju: Prva ekipa Udruge sportske rekreacije Podravac Sopje ”svjetski prvak” u spravljanju bošpora